HUSBYGGE 

Detta är några exempel på vad vi gjort förutom en del ny- om- till-byggnader.

 

 

     

         Restaurerat Bohuslänskt dubbelhus                                                        Restaurerat Bohuslänskt Enkelhus  Klaras på Källan, Kärlingesund, Uddevalla

 

                                                     

                           Ny fasad och renoverade fönster. Rydstrands Hembyggdsmuseum                      Ett hus som ska demonteras och återuppbyggas. Arbetet pågår.

                           Brodalen, Lysekil                                                                                                       Ursprungsplats Grästorp - ska återuppbyggas Salaholm, Falköping

 

 

                                                           

                 Ett nytt tornbygge på restaurerat dubbelhus                                         Restaurerat Bohuslänskt Dubbelhus

                  Skaftö, Lysekil                                                                                         Skaftö, Lysekil

 

                                                                         FÖRSTASIDAN